Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „Talent dla Wspólnoty”. Chcemy poznać zainteresowania, pasje i talenty młodych ludzi oraz nagrodzić ich pracę nad rozwojem własnych uzdolnień. Konkurs realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w programie FIO 2017. Nagrodami będą oryginalne statuetki i upominki, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali, wieńczącej konferencję naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Gdańskim.

Konkurs przeznaczony jest dla każdego młodego człowieka, który uczy się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej lub w systemie edukacji rodzinnej. Nie przewidujemy podziału na kategorie wiekowe, ale praca każdego uczestnika będzie oceniana proporcjonalnie do możliwości, jakie posiadają jego rówieśnicy. Do uczestnictwa w konkursie zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, bo nie chodzi w nim o rywalizację, lecz o pokazanie jak wiele można zrobić z własnym potencjałem.

Uwaga! W konkursie można korzystać z pomocy dorosłych (np. rodziców) pod warunkiem, że opisze się kto pomagał i w jakim zakresie.

Talenty będą oceniane w następujących kategoriach:

  • TALENTY NAUKOWE – osoby, które poszerzają swoją wiedzę z jakiejś dziedziny, dużo czytają, mają żyłkę badawczą, rozwiązują zadania, programują, majsterkują, tworzą własne wynalazki itp.
  • TALENTY ARTYSTYCZNE – osoby pasjonujące się sztuką i posiadające uzdolnienia twórcze (muzyka, taniec, plastyka, literatura, film i inne dziedziny).
  • TALENTY SPOŁECZNE – wolontariusze, aktywiści, młodzi liderzy i organizatorzy, harcerze, animatorzy, początkujący biznesmeni – wszyscy, którzy lubią i potrafią współpracować z innymi i animować działania społeczne.
  • TALENTY SPORTOWE – amatorzy uprawiający różnorakie dyscypliny sportowe angażujące ciało  i umysł oraz młodzi ludzie interesujący się zdrowym stylem życia i propagujący go w otoczeniu.
  • ŁOWCY TALENTÓW – przy własnym zgłoszeniu można również zaproponować do nagrody kogoś, kto pomaga innym odkryć swój potencjał np. rodzica, trenera, nauczyciela, wychowawcę.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursowym i zapraszamy do zgłaszania kandydatur. Termin upływa w dniu 10 listopada 2017 r.