Strona talentdla.pl jest poświęcona projektowi TALENT I DOBRO WSPÓLNE, realizowanego przez Fundację WIEM I UMIEM wraz z partnerami, dofinansowanego przez MRPiPS w ramach programu FIO 2017. Misją projektu jest odkrywanie w młodych ludziach ich indywidualnego potencjału (intelektualnego, artystycznego, społecznego, sportowego). Chodzi nam o to, by rodzice, kadra oświatowa i akademicka oraz środowiska edukacji pozaszkolnej, potrafiły przekazać uczniom i wychowankom, że każdy ma jakiś wartościowy talent, który powinien odkrywać i pomnażać w rodzinie, szkole czy społeczności lokalnej. Efektem będzie lepsze niż do tej pory dostrzeganie i wspieranie młodych ludzi, obdarzonym ponadprzeciętnym czy wybitnym potencjałem a także motywowanie pozostałych do odkrywania pasji i pomnażania uzdolnień.

W tym celu ustanowiona została nagroda TALENT DLA WSPÓLNOTY w której docenieni zostaną młodzi pasjonaci odkrywający swoje zdolności i uzyskujący pierwsze osiągnięcia w różnych domenach utalentowania. Najciekawiej zapowiadające się Talenty zostaną nagrodzone oryginalnymi statuetkami i otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystej gali wieńczącej konferencję naukowo-edukacyjną w Gdańsku.

Podczas konferencji TALENT DLA WSPÓLNOTY, która odbędzie się 28.11.2017 eksperci zaprezentują aktualny stan badań na temat odkrywania i rozwijania indywidualnych uzdolnień. Ponadto zaproszeni praktycy a także młodzież podzieli się własnym doświadczeniem z zakresu rozwoju talentów. Materiały z konferencji (artykuły, wywiady, świadectwa, materiały filmowe) zostaną opublikowane w formie drukowanej i elektronicznej, zamieszczone w Internecie i przekazane organizacjom, instytucjom, związanym z edukacją i działalnością prorodzinną

Polska mogłaby być dla ludzi utalentowanych znacznie bardziej przyjaznym krajem i chcemy się do tego przyczynić. Zapraszamy do zapoznania się z działami na stronie oraz włączenia się do naszej społeczności internetowej.