Ramowy plan konferencji:

9:30 – 10:00  Recepcja – rejestracja uczestników.

10:00 – 10:10  Rozpoczęcie konferencji, przemówienia otwierające.

10:10 – 11:10  Sesja wykładowa Talent dla wspólnoty – wspólnota dla talentu

  • dr hab. Grzegorz Grochowski, PWTW – Dlaczego „Talent dla wspólnoty”?, misja i cele konferencji.

 

  • dr hab. Witold Toczyski, UG – Budzenie ducha przedsiębiorczości młodzieży.
  • dr Maria Marcińczuk, UG – Siła talentu dla wspólnoty, wspólnota dla talentu na przykładzie Chikuni w Zambii.

 

  • prof. dr hab. Krzysztof Diks, UW – Polska talentami informatycznymi stoi i co dalej?  

11:10 – 11:30  Przerwa kawowa, poczęstunek

11:30 – 12:05  Debata oksfordzka, Instytut Debaty Publicznej: Czy polska szkoła jest kuźnią talentów?

12:05 – 13:05  Dobre praktyki – doświadczenia wychowawców pracujących z talentami, możliwość zadawania pytań.

Ryszard Szubartowski (III L. O., Gdynia) – wybitnie uzdolnieni nauki ścisłe; Iwona Krumholc (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ,Gdynia) – zdolni ze specjalnymi potrzebami;  Radosław Nowak (Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień) –utalentowani zagrożeni uzależnieniami; Iwona Wirkus-Romanowska (Zespół Szkół Kreowania Wizerunku, Gdańsk) – talenty zawodowe; Edyta Gronowska (S.P. Lokomotywa, Sopot)  – talenty najmłodszych; Janusz Robionek (Szkoły św. Jana de la Salle, Gdańsk) – talenty i wartości

13:05 – 13:15  Wręczenie nagród w konkursie Talent dla Wspólnoty, zakończenie sesji wspólnej.

13:20 – 14:50  Warsztaty – równoległe zajęcia w zakresie rozpoznawania, wspierania i kierowania talentami dedykowane nauczycielom wszystkich szczebli nauczania, rodzicom oraz studentom. 

dr Maria Marcińczuk, Małgorzata Prawdzik – Masz talent, rozpoznać swój talent; Marta Piernikowska – Hewelt, Joanna Mańkowska – Włącz aplikację TWÓRCZY UMYSŁ! – warsztaty kreatywnego i krytycznego myślenia; dr Alicja Komorowska – Zielony – Metody pracy z dzieckiem zdolnym w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; dr Anna Malenda – Zrozumieć potencjał dziecka

14:50  Wydawanie certyfikatów za udział w konferencji.

UWAGA: udział w konferencji jest bezpłatny, jedynym warunkiem jest rejestracja za pośrednictwem strony http://talentdla.evenea.pl